Możesz wybrać dwa różne plany abonamentowe albo dwa takie same


Zostaw numer

Zostaw numer.

a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w celu potwierdzenia złożonego zamówienia.

Oddzwonimy do Ciebie w ciągu 2 godzin

Podaj poprawny numer telefonu
Zgoda wymagana

Administratorem danych przetwarzanych w związku z pozostawieniem danych do kontaktu w serwisie internetowym Orange Polska jest Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej Orange Polska). Rozwiń Dane kontaktowe administratora danych: Orange Polska S.A., ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Orange Polska: inspektorochronydanych@orange.com Przekazany nam numer telefonu zostanie wykorzystany do:· jednorazowego skontaktowania się w celu przedstawienia oferty naszych produktów lub usług (podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 (dalej RODO), do czasu zrealizowania zamówionego kontaktu), · przesłania wiadomości sms potwierdzającej wpłyniecie zgłoszenia z prośbą o kontakt (podstawą prawną przetwarzania jest  realizacja prawnie uzasadnionego interesu Orange Polska - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), do czasu przesłania wiadomości, · wykazania zgodności z prawem naszego działania (podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Orange Polska – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), do czasu kiedy organy administracji mogłyby nas ukarać finansowo za niedopełnienie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, · dochodzenia i obrony przed roszczeniami (podstawą prawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Orange Polska – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przez okres, po którym przedawniają się roszczenia). Podanie numeru telefonu nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, ani warunkiem zawarcia jakiejkolwiek umowy, jednakże jest wymagane, jeśli chcą Państwo, abyśmy się z Państwem skontaktowali i przedstawili naszą ofertę. Dodatkowo przetwarzamy również numer identyfikacyjny formularza oraz url formularza, w którym podali Państwo swój numer telefonu, co jest konsekwencją technicznego działania serwisu internetowego Orange Polska. Państwa dane będą przekazywane podmiotom, które w ramach umów agencyjnych wykonują w imieniu i na zlecenie Orange Polska czynności związane z realizacją zamówionego kontaktu i przedstawieniem oferty produktów lub usług Orange Polska. polegające na wykonaniu kontaktu telefonicznego i umówieniu wizyty Dane będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zamówionego kontaktu oraz w okresie niezbędnym dla dochodzenia i obrony przed roszczeniami. W dowolnym momencie możecie Państwo wycofać udzieloną zgodę wysyłając sms o treści NIE w odpowiedzi na otrzymaną od nas wiadomość sms potwierdzającą wpłynięcie Państwa zgłoszenia z prośbą o kontakt. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody w okresie przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu również prawo do:·cofnięcia zgody w dowolnym momencie; przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody w okresie przed jej cofnięciem, · żądania dostępu do Państwa danych przetwarzanych przez Orange Polska, · sprostowania (poprawiania) danych, · usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, · przeniesienia danych, co oznacza prawo do otrzymania danych przetwarzanych przez Orange Polska lub żądanie ich przeniesienia do innego podmiotu. W każdej chwili mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Orange Polska lub wobec przetwarzania danych w celu marketingowym. Realizacja przez nas tych praw uzależniona jest od możliwości zidentyfikowania osoby występującej z żądaniem, aby mieć pewność, że zostało ono złożone przez osobę do tego uprawnioną.Zakres każdego ze wskazanych wyżej praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możecie Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych.Z tych praw możecie Państwo skorzystać składając wniosek w salonie Orange lub dzwoniąc pod numer naszej infolinii (numer dostępny jest na www.orange.pl/kontakt). Jeśli uznacie Państwo, że Orange Polska przetwarza Państwa dane niezgodnie z prawem możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zwiń