Możesz wybrać dwa różne plany abonamentowe albo dwa takie same


Zostaw numer

Zostaw numer.

a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w celu potwierdzenia złożonego zamówienia.

Oddzwonimy do Ciebie w ciągu 2 godzin

Podaj poprawny numer telefonu
Zgoda wymagana

Administratorem danych przetwarzanych w związku z pozostawieniem danych do kontaktu w serwisie internetowym Orange Polska jest Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej Orange Polska). Dane kontaktowe administratora danych: Orange Polska S.A., ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice. Rozwiń Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Orange Polska: inspektorochronydanych@orange.com. Przekazany nam numer telefonu zostanie wykorzystany do:· jednorazowego skontaktowania się w celu przedstawienia oferty naszych produktów lub usług (podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona zgoda),· przesłania wiadomości sms potwierdzającej wpłyniecie zgłoszenia z prośbą o kontakt (podstawą prawną przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Orange Polska),· dochodzenia i obrony przed roszczeniami (podstawą prawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Orange Polska).Podanie numeru telefonu nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, ani warunkiem zawarcia jakiejkolwiek umowy, jednakże jest wymagane, jeśli chcą Państwo, abyśmy się z Państwem skontaktowali i przedstawili naszą ofertę.Dodatkowo przetwarzamy również numer identyfikacyjny formularza oraz url formularza, w którym podali Państwo swój numer telefonu, co jest konsekwencją technicznego działania serwisu internetowego Orange Polska.Państwa dane będą przekazywane podmiotom, które w ramach umów agencyjnych wykonują w imieniu i na zlecenie Orange Polska czynności polegające na wykonaniu kontaktu telefonicznego i umówieniu wizytyDane będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zamówionego kontaktu oraz w okresie niezbędnym dla dochodzenia i obrony przed roszczeniami.Przysługuje Państwu prawo do:· cofnięcia zgody w dowolnym momencie; przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody w okresie przed jej cofnięciem,· żądania dostępu do Państwa danych przetwarzanych przez Orange Polska,· sprostowania (poprawiania) danych,· usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,· przeniesienia danych, co oznacza prawo do otrzymania danych przetwarzanych przez Orange Polska lub żądanie ich przeniesienia do innego podmiotu.Realizacja przez nas tych praw uzależniona jest od możliwości zidentyfikowania osoby występującej z żądaniem, aby mieć pewność, że zostało ono złożone przez osobę do tego uprawnioną.Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możecie Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych.Z tych praw możecie Państwo skorzystać składając wniosek w salonie Orange lub dzwoniąc pod numer naszej infolinii (801 234 567). Jeśli uznacie Państwo, że Orange Polska przetwarza Państwa dane niezgodnie z prawem możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zwiń